De basisprincipes van slotenmaker Sint-Joost-ten-Node

Ten zuiden daarvan werd vanwege tien ‘haertsteeden’ aangeslagen: ‘Adriaen den Dorst Indt Vlyes’. Deze dreef een herberg, welke betreffende de historie betreffende Delft als 't ware kan zijn samengevlochten. Het gold ook sinds ze in ons ‘sociëteit’ werden herschapen.

Ettelijke huizen verder woonde in dit achterhuis aangaande ons brouwersknecht, wiens eigendom dit was, Neeltjen met Roosendael, die als ‘craembewaerster’ in het register geboekt staat.

Een St. Annastraat ontleende haar benaming aan het klooster betreffende deze heilige. Bij een opheffing met de conventen werden verder dit St. Annaklooster met bestaan voormalige bestemming onttrokken. In Bleyswijcks dagen waren de bouwwerken en kloosterterreinen weet ‘geheelijck tot woonsteden en tuynen geaccomodeert’.

De uitdrukkingen ‘een keel smeeren’, ‘iemand den rug smeeren’ bestaan figuurlijk, doch dit voorschrift van mr Jan bedoelde ons wezenlijk inwrijven betreffende een vettige zelfstandigheid. Je herinner mijzelf, het medici over later tijd, tot hun stokpaardje veelal een sobriquet ofwel spotnaam hebben gekregen. Ons, dien je niet benoemen gaat - nomina sunt otiosa et odiosa - bekwam voor bestaan voornaam ons qualificatie, ontleend aan 's mans speciale voorliefde voor purgantia.

Voorbij dit Weeshuis lopende in noordelijk richting staat in dit derde woonhuis op ons steen in een gevel ‘Het Wapen met Spangiën’ uitgehouwen. Drie huizen verder woont een presiderende burgemeester Nicolaes Adriaensz. aangaande Adrichem; en verder het er ‘aldernaest’ behoort hem toe.    

Dit schijnt, dat de slager ons welgesteld man was. Behalve ons woonhuis in de Vlouw betreffende een paar haardsteden, bezat deze er nog drie op een Voldersgracht welke ieder betreffende vier stookplaatsen waren voorzien.

Nu wij zo ver buiten een stadswallen verzeild zijn geraakt, moeten wij in het begin wederom terug naar het Weeshuis, bij de huidige Barberasteeg teneinde van daaruit een onze straat voorbij de Antieke Delft alweer te vervolgen.

Johannes tot patroon verkozen werd “wanneer een bijzondere bruidegom der maagden zijnde”. In dit jaar 1379 werd de grote poort met 't Antieke Delft gemaakt en allemaal betreffende muren afgesloten.

Velen daarvan bestaan met ons plaatsnaam, een huisnaam of ons uithangteken afkomstig. Een benaming Aangaande Mierevelt vormde overeenkomstig Soutendam daarop ons uitzondering. Ze werden 't aanvankelijk via hem gedragen, zijn pa heette nog Jan Michielsz. De titel lijkt mijzelf niet met ons uithangteken, maar veeleer aan het Franse merveille of het Italiaanse maraviglio bestaan oorsprong te bestaan verschuldigd. Het is ons epitheton het een schilder kan zijn verleend welke, zoals over Bleyswijck zegt “via sijn konst een genegentheden der Vorsten (had) begrijpen te trekken”.

Plusminus honderd Delftenaren lieten voor de ontploffing het leven, waaronder een bekende schilder Carel Fabricius,. Tweehonderd huizen in de omstreken werden totaal verwoest en driehonderd fors gespleten. Het gebied werd volledig opnieuw ingericht, waarbij tevens de huidige Paardenmarkt ontstond.]

[Soutendam doelt op deze plaats op een lakenfabriek over Maas welke in 1868 haar poorten sloot.] Wie weet, hetgeen nog voordoen kan, meteen ons andere tak betreffende nijverheid, je bedoel dit vervaardigen met Delfs aardewerk, schijnt te moeten herleven?

Aan de zuidzijde van een gracht was oudtijds tevens gelegen dit Falie-Begijnhof, waarover Bleyswijck dit een en ander mededeelt. Na een Reformatie werden dit in woonhuisjes herschapen. Een met de bewoners daar was Jan ‘den honichman’. Hij dreef een nering, welke men thans, tot ik meen, in de slotenmaker Mortsel plaats niet meer afzonderlijk verdere voor de hand vat om er een zijn van te vervaardigen.

Doch verder voor dit handjevol kunstenaars die hun hoofd boven water horen te houden en bijzonder gebaat bestaan betreffende bezoekers over buiten een plaats. En daar mag dit museum betreffende Rb Scholte vanwege wensen.

Dit noordelijke stuk betreffende een oostzijde aangaande de Voorstraat –oudtijds ‘de Andere Delft’ geheten -viel bij dit een ander stadskwartier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *